105-Përgjegjës në Zyrën e Urbanistikës dhe Infrastrukturës në Njësinë Administrative Vaqarr