Njoftim

29689718570_13d5a05817_o

Ne kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit Nr. 2596 datë 19.04.2016 midis Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Bashkisë së Tiranës “Me qëllim rritjen e bashkëpunimit mes Policisë së Shtetit dhe Policisë Bashkiake në fushën e kontrollit dhe parandalimit të kundërvajtjeve rrugore”, duke filluar nga data 01.02.2017, është e mundur që kundravajtjet rrugore të vendosura nga Policia Bashkiake të paguhen nëpermjet degëve të institucioneve të mëposhtme:

  • Posta Shqiptare
  • Banka Credins
  • Veneto Banka
  • Banka e Bashkuar e Shqiperise (UBA)
  • Western Union
  • Easypay
  • Pay & Go
  • Kastrati
  • BKT
  • Ak – Invest