110-Përgjegjës në Zyrën e Shërbimeve Sociale në Njësinë Administrative Pezë