114-Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse në Njësinë Administrative Dajt