130-Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve Sociale në Njësinë Administrative nr.9