Aktivitete

Maratona e Tiranës

Fillo përgatitjet dhe eja në datën 15 Tetor 2017 tek sheshi “Nënë Tereza”

Peza n’Fest 2017

Muzikë, argëtime, e aktivitete pa fund. Shifna n’Pezë!

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

Merr pjesë në Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike

Pyetësor

Pyetësor mbi pikat e grumbullimit të mbetjeve dhe riciklimin në Bashkinë e Tiranës

Fondi i Komuniteteve

Si të përmirësoni pallatin/lagjen tuaj.

Produkti Turistik

Skico idenë tënde mbi suvenire artizanale apo konceptuale dhe aplikoni në konkursin e hapur.

Kredi lehtësuese

Udhëzues për Programin Social të Strehimit të Bashkisë Tiranë.

RRJETI I VULLNETARËVE TË TIRANËS

Dëshiron të jesh vullnetar i Tiranës Solidare ?

Njoftim

Informohu mbi mënyrën e re të njehsimit të gjobave për kundravajtje rrugore

Open Data

Për më shumë transparencë në shërbimin ndaj qytetarëve