Aktivitete

Programi Kombëtar i Praktikave të Punës

Merr pjesë në Programin Kombëtar të Praktikave të Punës në Administratën Shtetërore dhe Institucionet e tjera Publike

Pyetësor

Pyetësor mbi pikat e grumbullimit të mbetjeve dhe riciklimin në Bashkinë e Tiranës

Fondi i Komuniteteve

Si të përmirësoni pallatin/lagjen tuaj.

Produkti Turistik

Skico idenë tënde mbi suvenire artizanale apo konceptuale dhe aplikoni në konkursin e hapur.

Kredi lehtësuese

Udhëzues për Programin Social të Strehimit të Bashkisë Tiranë.

RRJETI I VULLNETARËVE TË TIRANËS

Dëshiron të jesh vullnetar i Tiranës Solidare ?

Njoftim

Informohu mbi mënyrën e re të njehsimit të gjobave për kundravajtje rrugore

Open Data

Për më shumë transparencë në shërbimin ndaj qytetarëve

Aktivitete

Shih aktivitetet që organizohen në Tiranë dhe behu pjesëmarrës.

Projekti i sheshit Skënderbej

Kliko për tu informuar për fazat e punimeve dhe devijimin e trafikut