Çerdhja Nr. 16

Rruga Nikolla Tupe, Tiranë, Albania
Rruga Nikolla Tupe Tiranë Tiranës AL