Instituti “Harry Fultz”

INSTITUTI HARRY FULTZ 1.jpg
INSTITUTI HARRY FULTZ 1.jpg
Instituti Harry Fultz.jpg
instituti H.Fultz.jpg
Rruga Asim Vokshi, Tirana, Albania
Rruga Asim Vokshi Tirana Tirana County AL
+355 66 202 2008+355 66 202 2008

U themelua në vitin 1921 si Shkolla  Teknike e Tiranës. Në drejtimin e saj që nga tetori i vitit 1922 u vendos Harry Trevlin Fultz, profesor i Arteve Mekanike në Universitetin e Çikagos. Ai si pedagog dhe administrator e drejtoi këtë shkollë me profesionalizëm deri në vitin 1933.

Shkolla u shtetëzua në vitin 1933 si rrjedhojë e influencës së madhe në shoqërinë shqiptare së bashku me shkollat e tjera të huaja në Shqipëri.

Në vitin 1947 shkolla mori emrin “Politeknikumi 7 Nëntori” duke ruajtur profilin e saj teknik.

Sot shkolla mban emrin Instituti “Harry Fultz” dhe  ofron edukim cilësor dhe të qëndrueshëm me standarde ndërkombëtare.