Kopshti Nr.36

Rruga Prokop Myzeqari, Tiranë, Albania
Rruga Prokop Myzeqari Tiranë Tiranës AL