Shkolla '26 Nentori'

Rruga Nuçi Naçi, Tiranë, Albania
Rruga Nuçi Naçi Tiranë Tiranës AL