Shkolla '28 Nentori'

Rruga Dritan Hoxha, Tiranë, Albania
Rruga Dritan Hoxha Tiranë Tiranës AL