Shkolla 'Teknike-Ekonomike'

Norbert Jokl, Tirana, Albania
Rruga Xhorxhi Martini Tiranë Tiranës AL