Shkolla 'M.Q.Ataturk'

rruga Selim Jegeni, Tiranë, Albania
rruga Selim Jegeni Tiranë Tiranës AL