Inspektor në Policinë e Bashkisë së Tiranës

Policia Bashkiake