NJOFTIMET E KËSHILLIT BASHKIAK


Thirrje e mbledhjes së Këshillit Bashkiak 27 September, 2018

 

Thirrje e mbledhjes së Këshillit Bashkiak 28 July, 2018

 

Thirrje e mbledhjes së Këshillit Bashkiak 26 April, 2018

 

Thirrje e mbledhjes së Këshillit Bashkiak 26 February, 2018

 

Thirrje e mbledhjes së Këshillit Bashkiak 15 February, 2017

Bazuar në ligjin Nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 53, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e hënë, datë 20. 02. 2017, ora 17:00, në sallën e Këshillit Bashkiak

Thirrje e mbledhjes së Këshillit Bashkiak 24 December, 2016

Bazuar në ligjin Nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 53, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e enjte, datë 29. 12. 2016, ora 10. 00, në sallën e Këshillit Bashkiak

Thirrje e mbledhjes së Këshillit Bashkiak 5 October, 2016

Bazuar në ligjin Nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 53, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e hënë, datë 07. 10. 2016, ora 11. 00, në sallën e Këshillit Bashkiak

Thirrje e mbledhjes së Këshillit Bashkiak 4 July, 2016

Bazuar në ligjin Nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 53, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e hënë, datë 26. 07. 2016, ora 17. 00, në sallën e Këshillit Bashkiak

Thirrje e mbledhjes së Këshillit Bashkiak 4 May, 2016

Bazuar në ligjin Nr.139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, neni 53, njoftoj thirrjen e mbledhjes së Këshillit Bashkiak, ditën e hënë, datë 23. 05. 2016, ora 17. 00, në sallën e Këshillit Bashkiak

Faqja 1 nga 11