Njoftim mbi Dëgjesën Publike

Njoftim mbi Dëgjesën Publike për Planin e Përgjithshëm Vendor (PPV),faza e II-të.

Prezantimin e Strategjisë së Zhvillimit të Territorit.

Takimi publik, i cili përfaqëson të gjitha shtresat dhe profilet e shoqërisë brenda territorit për të cilin hartohet dokumenti i planifikimit, do të zhvillohet me datë 21.06.2016 ora 10.00 pranë Muzeut Historik Kombëtar.

  111