97-Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse në Njësinë Administrative nr.10