Programi Transparencës

tirana22

Kordinator për të Drejtën e Informimit

Klikoni

View more
tirana22

Konsultimi Publik

Klikoni

View more
tirana22

Rregjistri i Kërkesave

Klikoni

View more
tirana22

Formulari i Vetëdeklarimit

Klikoni

View more
tirana22

Auditimi

Klikoni

View more
tirana22

Legjislacioni

Klikoni

View more
tirana22

Rregullorja e Bashkisë së Tiranës

Klikoni

View more
tirana22

Kërkesa për Informacion

Klikoni

View more
tirana22

Prokurime

Klikoni

View more