Publikime

tirana22

Vende të lira pune

Klikoni

View more
tirana22

Vendime të zyrave të përmbarimit

Klikoni

View more
tirana22

Vendime të Këshillit Bashkiak

Klikoni

View more
tirana22

Buxheti

Klikoni

View more
tirana22

Vendime të gjyqësorit

Klikoni

View more
tirana22

Institucione të tjera

Klikoni

View more
tirana22

Legjislacioni

Klikoni

View more
tirana22

Formulari i Vetëdeklarimit

Klikoni

View more