Njoftime

Njoftim

Shpallje konkursi për shoqëritë Administruese
Lista me emrat dhe të dhënat e administratorëve
Publikim Ankandi
Njoftim për rekrutime në Forcat e Armatosura
YOUTH TRAIL: Thirrje për pjesëmarrje
Lista e përfituesve nga Projekti për Subvencionimin e Interesave të Kredisë
Njoftim për linjën "QENDËR - QTU - MEGATEK - CITY PARK"
Njoftim për linjën "Tiranë - Kamëz"
Nextcloud
Lista e fituesve të Programit Kombëtar të Praktikave të Punës
Lista e emrave të administratorëve
Njoftim për linjën "Tiranë - Kamëz"
Njoftim për linjën "Qendër – QTU– Megatek– City Park"
Njoftim për Projektin “Fuqizimi i Grave dhe Nxitja e Sipërmarrjes"
Energy Expo and Forum 2017
Dëgjese publike për "Planin e Veprimit Qyteti i Gjelbër"
Kalendari i dëgjesave për buxhetin e vitit 2018
Njoftim për vend të lirë pune projekti Airthings
Lista e fituesve të fazës së parë të vlerësimit të Ideve të Biznesit.
Procesverbali i dëgjesës publike mbi nevojën e kryerjes së vlerësimit strategjik mjedisor të planit të veprimit Qyteti i Gjelbër Për Tiranën
Fazat e para të Planeve të Detajuara Vendore
Fazat e para të Planeve të Detajuara Vendore
Fazat e para të Planeve të Detajuara Vendore
Njoftimi i dëgjesës publike për Vlerësimin Strategjik Mjedisor
Dëgjesa e Parë Publike e Planit të Veprimit Qyteti i Gjelbër për Bashkinë e Tiranës
Fituesit e aplikimeve për fondin e komuniteteve
Njoftimi fituesi i projektit Airthing
Dhënia me qira e Njësive Tregtare në Markatën e Mbyllur – Pazari i Ri
Lista e miratuar e përfituesve të grantit për projektin: “Fuqizimi i Grave dhe Nxitja e Sipërmarrjes II
Njoftimi për konsultimin si dhe Raporti paraprak i Vlerësimit Strategjik Mjedisor
Drafti final i Planit të Green City