Institucione të tjera

Vendime të Degëve Doganore

Dhjetor 13, 2018

Vendime të ATP

Nentor 19, 2018

Vendime të ATP

Nentor 13, 2018

Vendime të ATP

Nentor 13, 2018

Vendime të ALUIZNI

Tetor 29, 2018

Vendime të ATP

Tetor 26, 2018

Vendime të ATP

Tetor 25, 2018

Vendime të ATP

Tetor 23, 2018

Vendime të ATP

Tetor 22, 2018

Vendime të ATP

Tetor 17, 2018

Vendime të ATP

Tetor 11, 2018

Vendime të ATP

Tetor 05, 2018

Vendime të Degëve Doganore

Shtator 11, 2018

Vendime të Degëve Doganore

Shtator 07, 2018

Vendime të ILDKPKI

Gusht 17, 2018

Vendime të ATP

Gusht 17, 2018

Vendime të ILDKPKI

Korrik 23, 2018

Vendime të ILDKPKI

Korrik 02, 2018

Vendime të ATP

Maj 31, 2018

Vendime të ILDKPKI

Maj 17, 2018

Vendime të ATP

Maj 4, 2018

Vendime të ILDKPKI

Prill 12, 2018

Vendime të ILDKPKI

Prill 12, 2018

Vendime të Degëve Doganore

Dhjetor 18, 2017

Vendime të Degëve Doganore

Dhjetor 04, 2017

Vendime të Degëve Doganore

Dhjetor 01, 2017

Vendime të Degëve Doganore

Qershor 15, 2017

Vendime të ILDKPKI

Prill 19, 2017

Vendime të Degëve Doganore

Shtator 15, 2016

Vendime të ILDKPKI

Gusht 02, 2016

Vendime të ILDKPKI

Korrik 08, 2016

Vendime të ILDKPKI

Qershor 07, 2016

Vendime të Degëve Doganore

Qershor 06, 2016

Vendime të ILDKPKI

Maj 30, 2016

Vendime të ILDKPKI

Prill 28, 2016

Vendime të ILDKPKI

Prill 22, 2016

Vendime të ILDKPKI

Prill 18, 2016

Vendime të ILDKPKI

Prill 07, 2016