LAJMET E FUNDIT


251-Përgjegjës në Sektorin e Mbrojtjes Sociale 17 March, 2017

SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË

250-Specialist “Shkenca Shoqërore” 13 March, 2017

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË

249-Drejtor i Drejtorisë së Komunikimit Dixhital dhe Menaxhimit të Aktiviteteve

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË

248-Specialist “Inxhinieri mekanike, Inxhinieri Ndërtimi”

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

247-Drejtor i Drejtorisë së Kadastrës 8 March, 2017

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

246-Përgjegjës në Sektorin e Koordimit të Marrëdhënieve me Njësitë Administrative

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË

245-Përgjegjës në Sektorin e Investimeve në Infrastrukturën Rrugore

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË

244-Drejtor i Përgjithshem në Drejtorinë e Përgjithshme të Objekteve në Bashkëpronësi

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË

243- Përgjegjës në Sektorin e Logjistikës

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

242- Specialist, Drejtoria e Politikave dhe Edukimit Mjedisor

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE

Faqja 1 nga 1812345...10...Last »