LAJMET E FUNDIT


229- Specialist lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierike/Arkitekturë” 2 Dhjetor, 2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

228- Specialist lloji i diplomës “Punë Sociale/Psikologji”

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

227-Lloji i diplomës “Agronomi, Inxhinieri Agrare, Inxhinieri Gjeodezi, Inxhinieri Topograf” 24 Nëntor, 2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

226-Përgjegjës në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Njësinë Administrative Farkë

RISHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL

225-Specialist “Punë Sociale/ Psikologji/ Sociologji/ Ekomomik” 15 Nëntor, 2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

224-Specialist “Shkenca Inxhinierike”

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

223-Specialist “Shkenca Juridike”,

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

222-Përgjegjës në Sektorin e Planifikimit Strategjik

RISHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRËDHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAKPËR LËVIZJEN PARALELE

220- Specialist Arsim i lartë 14 Nëntor, 2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAKPËR LËVIZJEN PARALELE

221-Specialist Shkenca Sociale/Psikologji

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE

Faqja 1 nga 1512345...10...Last »