LAJMET E FUNDIT


PER TU PERDITESUAR MBI VENDET E REJA NE SHERBIMIN CIVIL KLIKONI KETU

189-Specialist “Arsimi i Lartë” 13 September, 2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT

188-Specialist për Kulturën në Sektorin e Shërbimeve Mbështetëse 9 September, 2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT

187-Përgjegjës në Sektorin e shërbimeve të administratës 29 August, 2016

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE SHPALLJA E FITUESIT PËR PROCEDURËN LËVIZJE PARALELE

186- Përgjegjës në Sektorin e Logjistikës

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAKPËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE PËRFUNDIMI I PROCEDURËS SË NGRITJES NË DETYRË

185-Specialist Shkenca Shoqërore/ Sociale/Ekonomike/Informatik 22 August, 2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT

Policë në Policinë Bashkiake

Rezultatet e konkurimit për Policë në Policinë Bashkiake

Inspektor në Policinë Bashkiake

Rezultatet e konkurimit për Inspektor në Policinë Bashkiake

184- Specialist Shkenca Juridike/ Inxhinieri Ndërtimi/Hartograf/Topograf 18 August, 2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT PËR PROCEDURËN LËVIZJE PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT

172-Përgjegjës në Sektorin e Infrastrukturës në Investimet Rurale 13 August, 2016

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NE DETYRE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NE DETYRE SHPALLJA E FITUESIT

171-Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve Publike në Njësinë Administrative Zall-Bastar

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NE DETYRE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NE DETYRE SHPALLJA E FITUESIT

Faqja 10 nga 20« First...89101112...20...Last »