LAJMET E FUNDIT


PER TU PERDITESUAR MBI VENDET E REJA NE SHERBIMIN CIVIL KLIKONI KETU

PUNONJËS ME KONTRATË (SHOFER) 8 January, 2018

Shofer në Njësinë Administrative Njësinë Bashkiake nr.2

Polic në Policinë e Bashkisë së Tiranës (përditësuar) 15 December, 2017

Polic dhe Inspektor në Policinë e Bashkisë së Tiranës Lista e pjesmarrësve në konkursin e Policisë Bashkiake Rezultati i testimit për Polic në Policinë Bashkiake Rezultati i testimit për Inspektor në Policinë Bashkiake Rezultatet e konkurimit për Inspektore në Policinë Bashkiake Rezultatet e konkurimit për Policë në Policinë Bashkiake

Polic në Policinë e Bashkisë së Tiranës 19 May, 2017

PUNONJËS NË POLICINË E BASHKISË SË TIRANËS REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR APLIKANTET POLICIA BASHKIAKE REZULTATI I VERIFIKIMIT PERFUNDIMTAR PËR APLIKANTET POLICIA BASHKIAKE REZULTATI I TESTIMIT PER POLICE NE POLICINE BASHKIAKE REZULTATI I TESTIMIT PER INSPEKTOR NE POLICINE BASHKIAKE REZULTATI I TESTIMIT PAS RISHIKIMIT TE TESTIMEVE PER POLICE DHE INSPEKTORE NE POLICINE BASHKIAKE REZULTATET E […]

267-Specialist Shkenca Inxhinierike 12 May, 2017

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT

266-Specialist ne Zyren e Informimit Qytetar 11 May, 2017

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT

265-Specialist Shkenca Juridike

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT

264-Specialist Shkenca Shoqerore 26 April, 2017

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT

263- Specialist Shkenca Juridike 24 April, 2017

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT

262-Drejtor i Drejtorisë së Objekteve në Bashkëpronësi 20 April, 2017

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT […]

261-Specialist Shkenca Inxhinierike 7 April, 2017

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE SHPALLJA E FITUESIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT

Faqja 2 nga 2112345...1020...Last »