mirËsevini
nË tiranË

mirËsevini
nË tiranË

mirËsevini
nË tiranË

në këtë faqe

HISTORIKU I TIRANËS

Një udhëtim në kohë drejt rrënjëve të kryeqytetit tonë, origjina e emrit Tirana, arkitektët e saj dhe një histori i shkurtër sesi është zhvilluar qyteti në periudha të ndryshme historike.

GUIDA E QYTETIT

Tirana është një qytet që ka 250 ditë me diell dhe me një numër të madh vendesh atraktive, që i përshtaten çdo moshe e kulture.

PARQE DHE LIQENE

Parqet e qytetit e kanë kthyer Tiranën në një qytet plot frymëmarrje. Këtu keni çdo informacion për hapësirat e gjelbra të qytetit tonë.

HOTELE/BARE/RESTORANTE

Tirana është destinacioni i shumë qytetarëve dhe turistëve të huaj . Si e tillë, ajo ofron vende të shumta, ku çdokush mund të gjejë shërbimet më të mira.

SPITALE DHE AMBULANCA

Të gjitha institucionet shëndetësore të Tiranës dhe shërbimet që ato ofrojnë në varësi të problemit shëndetësor.

INSTITUCIONE ARSIMORE

Njihuni me institucionet publike të edukimit arsimor, vendndodhjen dhe stafin e tyre.

INSTITUCIONE

Një hapësire ku ne njohim institucionet në varësi te Bashkisë Tiranë,stafin dhe shërbimet qe ata ofrojnë.