SHKOLLA QENDËR KOMUNITARE

Emër Mbiemër të individit / organizatës / institucionit (e domosdoshme)

STATUSI LIGJOR (Për organizatën/ qendrën/ fondacionin. Nëse je individ leri 3 kufizat e mëposhtme bosh):

  • Numri i vendimit
  • Data regjistrimit
  • NIPT

Personi përgjegjës I projektit :

  • Numri i telefonit
  • Adresa postare
  • Adresa e emailit

Institucioni arsimor i kërkuar

Datat e aktivitetit : Nga e hëna në të premte 14 : 00 – 19 : 00 / Fundjavë 10 : 00 – 13 : 00

  • Muaji
  • Data
  • Ora
  • Kohezgjatja

Titulli Projektit

Progami i plotë

Komente shtesë