në këtë faqe

KONKURSI SKULPTURËS

Ftohen të marrin pjesë të gjithë skulptorët: profesionistë, amatorë dhe të rinj.

APLIKIMI PER PROJEKTE

DAK mbeshtet projekt ide artistike me nivele bashkëpunimi Europian. Aplikoni tani!