Muze

muzeee

Muzeu Historik Kombëtar
Sheshi “Skënderbej”, Bulevardi Zogu I, Tiranë, Shqipëri

E martë – e shtunë: 10:00 – 17:00

E diel 09:00 – 14:00

E hënë – pushim

Telefon: +35542223977
Fax: +35542228389
email: melsi.labi@mhk.gov.al
Website: www.mhk.gov.al
Facebook: Muzeu Historik Kombëtar
Harta Interaktive: MHK

Muzeu Arkeologjik
Sheshi “Nënë Tereza”, Tiranë, Shqipëri.

E hënë – e premte : 08: 00 – 15:00.

E shtunë dhe e diel – pushim

Telefon : +355 4 240711
Harta Interaktive

Agjencia e Shërbimit Arkeologjik (ASHA)

Adresa: Rruga “Aleksandër Moisiu”, Nr. 76, Tiranë
Tel: 04 2225775, 2272171
email: sekretaria.kka@asha.gov.al
Website: www.asha.gov.al
Facebook: ASHA
Harta Interaktive: ASHA

Instituti i Monumenteve të Kulturës (IMK)
Adresa: Rruga “Aleksandër Moisiu”, Nr. 76, Tiranë
Tel: 04 2456169
email: info@imk.gov.al
Website: www.imk.gov.al
Facebook: IMK
Harta Interaktive: IMK

Qendra Kombëtare e Invetarizimit të Pasurive Kulturore (QKIPK)
Adresa: Rruga “Muhamed Gjollesha”, ish-godina Shtëpia Botuese 8-nëntori, Tiranë
Tel: 04 2226903
email: silva.breshani@qkipk.gov.al
Website: www.qkipk.gov.al
Facebook: QKIPK
Harta Interaktive: QKIPK