AKTE LIGJORE DHE NËNLIGJORE

UDHËZIME

# Titulli Shkarko
udhezimi nr.2 date 6.2 Shkarko
Udhezimi Nr. 647, datë 20.3.2006 MBI ZBATIMIN E VENDIMIT TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE NR.632, DATË 18.09 Shkarko
Udhezimi Nr. 6, date 03.09 Shkarko
Udhezimi Nr. 15, date 24.07 Shkarko
Udhëzim_5222_26.06.2015 për zbatimin e vendimit të këshillit të ministrave nr. 926, datë 29.12 Shkarko
Udhëzim_33_29.12.2014 për “Përcaktimin e tarifës së shërbimit për veprime e shërbime të administratës gjyqësore e Ministrisë së Drejtësisë, Prokurorisë e Noterisë”. Shkarko
Udhëzim NR.9, date 26.02 Shkarko
udhezim nr.5688 date 12.10 Shkarko
udhezim nr.532 date 07.02 Shkarko
Udhezim Nr.4, date 11.6 Shkarko
Udhezim Nr.3,date 15.2 Shkarko
Udhezim Nr.26, date 04.09 Shkarko
Udhezim Nr.254, date 09.04.2008 - Per zbatimin e vendimit te keshillit te minstrave nr Shkarko
Udhezim Nr.24, date 16.7 Shkarko
UDHËZIM nr.24, date 02.09 Shkarko
Udhezim Nr.2,date 7.7 Shkarko
Udhezim Nr.2, date 30.01 Shkarko
Udhezim nr.160, date 15.01 Shkarko
Udhëzim Nr.12, date 19.07 Shkarko
Udhëzim Nr.12, date 19.07 Shkarko
Udhezim nr.106, date 1.7.2003,_Per zbatimin e vendimit te keshillit te ministrave nr.230, date 4.4 Shkarko
Udhezim nr.1, date 9.5.2003, per_zbatimin e vendimit te keshillit te ministrave nr.159, date 13.3 Shkarko
Udhezim Nr.1, date 8.1 Shkarko
Udhezim Nr.1, date 20.08 Shkarko
Udhëzim Nr. 6, date 30.01 Shkarko
Udhezim Nr. 5, date 01.08 Shkarko
Udhëzim Nr. 5 date 30.01 Shkarko
Udhëzim Nr. 30 date 27.12 Shkarko
UDHËZIM Nr. 24 date 2.9 Shkarko
Udhezim Nr. 2365, date 26.11.2008, mbi zbatimin e vendimit të këshillit të ministrave nr.277, datë 18.6 Shkarko
Udhezim Nr. 23, date 9.12 Shkarko
UDHËZIM Nr. 2, date 10.03 Shkarko
Udhezim Nr. 1468, date 26.6.2006, mbi zbatimin e vendimit të këshillit të ministrave nr. 223, datë 19.4 Shkarko
Udhezim nr 1726 3 date 21.04 Shkarko
UDHEZIM Nr 1 date 13 6 2000 Per strukturen e renditjes se puneve ne sherbimin civil metodologjise perkatese dhe pershkrimit pergjithesues te r Shkarko
UDHEZIM Nr 16, date 3. 5 Shkarko