AKTE LIGJORE DHE NËNLIGJORE

VKM

# Titulli Shkarko
VKM nr.926,date 29.12 Shkarko
VKM nr.914, date 29.12.2014 per miratimin e regullave te prokurimit publik. Kjo vkm ka shfuqizuar vkm nr.1, 10.01 Shkarko
VKM Nr.87, date 07.02.2012 - per_perberjen__e_Keshillit_Kombetar te_rreg_te_territorit_ RSH ka shfuqizuar VKm 836, date 03.12 Shkarko
VKM Nr.864, date 05.12.2007 - per_hapjen e programeve te studimeve te doktoratures ne institucionet publike_te arsimit te larte... Shkarko
VKM Nr.857, date 20.12 Shkarko
VKM nr.832, date 03.12 Shkarko
VKM Nr.809, date 26.11 Shkarko
VKM Nr.808, date 05.11 Shkarko
VKM nr.807,date 4.12 Shkarko
VKM nr.807,date 04.12 Shkarko
VKM Nr.787, date 14.12 Shkarko
VKM nr.78, date 7.2 Shkarko
VKM Nr.77 date 08.02.2006 Per lejimin e instituc buxhetore dhe nderrmarrjeve te shoqerive.. Shkarko
VKM Nr.761,date 19.11 Shkarko
VKM Nr.723, date 19.11.1998 - per_zbatimin e ligjit nr.7889, date 14.12 Shkarko
VKM Nr.717, date 23.06.2009 - Per_Pagat e Punonjesve te Institucioneve Buxhetore-3 ka shfuqizuar VKM nr.726, date 21.12 Shkarko
VKM Nr.70, date 11.02 Shkarko
VKM Nr.68, date 15.2 Shkarko
VKM nr.676, date 20.12 Shkarko
VKM Nr.659, date 3.10 Shkarko
VKM Nr.646, date 12.12 Shkarko
VKM nr.612, date 05.09 Shkarko
VKM Nr.564, date 12.08 Shkarko
VKM Nr.540, date 21.12 Shkarko
VKM Nr.53, date 21.09 Shkarko
VKM Nr.48, date 16.1 Shkarko
VKM Nr.47, date 16.1 Shkarko
VKM nr.467, date18.07.2007 - per kualifikimin shkencor, pasuniversitar dhe per klasifikimin e punonjesve, pedagogjike e kerkimore ka shfuqizuar VKM Nr.786, date 17.12 Shkarko
VKM Nr.42, date 16.1 Shkarko
VKM Nr.379, date 25.05 Shkarko
VKM Nr.34 2016, date 28.04 Shkarko
VKM Nr.325 dt.19.03 Shkarko
VKM Nr.317, date 8.7 Shkarko
VKM Nr.313, date 01.07 Shkarko
VKM Nr.306, date 24.05 Shkarko
VKM nr.289, date 17.05 Shkarko
VKM Nr.286, date 30.05 Shkarko
VKM Nr.279, date 05.06 Shkarko
VKM Nr.277, date 18.6 Shkarko
VKM Nr.27, date 19.01 Shkarko
VKM nr.267,24.04 Shkarko
VKM nr.266,date 24.04 Shkarko
VKM nr.263_07.05 Shkarko
VKM Nr.257, date 13.04 Shkarko
VKM Nr.253, date 27.4 Shkarko
VKM Nr.230, date 4.4 Shkarko
VKM Nr.229, date 23.04 Shkarko
VKM Nr.217, date 05.05 Shkarko
VKM Nr.196, date 13.4 Shkarko
VKM Nr.194, date 22.04 Shkarko
VKM Nr.1720, date 29.10 Shkarko
VKM Nr.1718 date 24.12 Shkarko
VKM nr.146 date 26.02 Shkarko
VKM NR.138 DT. 23.03 Shkarko
VKM Nr.1108, date 30.12 Shkarko
VKM Nr.107, date 10.02.2010-ka shfuqizuar vkm nr.206, datw 18.04 Shkarko
VKM nr.106,date 10.02 Shkarko
VKM NR.1039,date 4.12 Shkarko
VKM Nr.1, date 7.1 Shkarko
VKM Nr. 970, date 02.12 Shkarko
VKM nr. 970_02.12.2015i cili ka shfuqizuar vkm nr Shkarko
VKM Nr. 918, date 29.12 Shkarko
VKM Nr. 904 date 12.12 Shkarko
VKM Nr. 869, date 18.06.2008 Per zbatimine ligjir Nr Shkarko
VKM Nr. 860, date 10.12 Shkarko
VKM nr. 86, datë 11.2 Shkarko
VKM Nr. 808, date 4.12 Shkarko
VKM Nr. 759, datë 12.11 Shkarko
VKM Nr. 755 date 12.11 Shkarko
VKM Nr. 662 date 08.10 Shkarko
VKM nr. 660, date 12.09 Shkarko
VKM Nr. 642, date 11.10 Shkarko
VKM Nr. 618 date 07.09 Shkarko
VKM Nr. 612, date 11.09 Shkarko
VKM Nr. 578, 29.08 Shkarko
VKM Nr. 551, date 7.11 Shkarko
VKM Nr. 54 date 05.02 Shkarko
VKM nr. 538 date 26.05 Shkarko
VKM Nr. 437, datë 2.7 Shkarko
VKM Nr. 413 date 25.06.2014 per percaktimin e procedurave te shitjes se trojeve ne perdorim siperfaqe... ML ka shfuqizuar VKM nr.738, date 08.09 Shkarko
VKM NR. 326_21.06 Shkarko
VKM Nr. 31 date 20.01 Shkarko
VKM Nr. 271,date 09.05 Shkarko
VKM Nr. 260, date 24.02 Shkarko
VKM Nr. 21, date 07.01 Shkarko
VKM nr. 196,date 13.04 Shkarko
VKM nr. 1720_date 29.10 Shkarko
VKM Nr. 153, date 03.04 Shkarko
VKM nr. 151, date 25.4 Shkarko
VKM Nr. 150, date 03.04 Shkarko
VKM Nr. 129 date 17.02 Shkarko
VKM NR. 125, date 17.02 Shkarko
VKM NR. 1243 date 11.12 Shkarko
VKM Nr. 1139date 24.11 Shkarko
VKM nr. 1107,date_30.12 Shkarko
VKM Nr. 19 date 14.01 Shkarko
VKM Nr 864 date 23 07 2010 per paisjen me numer celulari te personave juridike publike Shkarko
VKM NR 77, date 28.01 Shkarko
VKM Nr 523, date 01 08 2003 - per njohjen dhe ekuivalentimin e diplomave dhe te certifikatave te fituara ne shkollat e larta te huaja Shkarko
VKM Nr 512 date 31 05 2006 - Per procedurat e kryerjes se kontrollit te ndihmes ekonomike te pageses se aftesise se kufizuar dhe sherbimeve s Shkarko
VKM Nr 502, date 16 4 2008 - Per_administrimin e konvikteve te sistemit arsimor parauniversitar Shkarko
VKM Nr 440, date 26 06 2003 - per_ngritjen e agjencise se legalizimit dhe urbanizimit te zonave_informale Shkarko
VKM Nr 426, date 09 07 1998 - per_perballimin nga shteti te shpenzimeve te sherbimit te varrimit per_shtetasit shqiptar qe vdesin brenda dhe j Shkarko
VKM Nr 394 date 27 07 2000 - per_krijimin organizimin dhe funksionimin e autoritetit shendetesor rajonal te_tiranes Shkarko
VKM Nr 384, date 20 5 1996 per mbrojtjen e te miturve ne pune Shkarko
VKM nr 378 date 12 8 1999 per kalimin e se drejtes te perfaqesuesit te pronarit Shkarko
VKM Nr 335 date 02 09 1997 - per leshimin e pasaportave diplomatike dhe te sherbimit( I azhonuar) Shkarko
VKM Nr 1344 date 10 10 2008 -_per miratimin e rregullave per etiketimin e produkteve ushqimore Shkarko
VKM Nr 1058 date 21.10 Shkarko
VKM Nr 511, date 24 10 2002 - Per kohezgjatjen e punes dhe te pushimit ne institucionet shteterore Shkarko
VKM Nr 510 date 10 06 2015 Shkarko
VKM nr 500 date 14 8 2001 për inventarizimin e pronave të paluajtshme shtetërore dhe transferimin e pronave në njësitë e qeverisjes vendore Shkarko
VKM Nr Shkarko
VKM Nr Shkarko
VKM 332, date 17.03 Shkarko