Tirana Shërbime

transportipublik

TRANSPORTI

Lexo më shumë

View more
Punetore, gjate nje aksioni te Drejtorise se Pergjithshme te Metrologjise, per matjen e pompave ne disa pika karburanti ne kryeqytet, ku jane verejtur abuzime me sasine e karburantit.

KARBURANTE

Lexo më shumë

View more
21349286559_ce6a34448c_o

TOKË

Lexo më shumë

View more
taxes2

TAKSA DHE TARIFA VENDORE

Lexo më shumë

View more
testsherbimet

SHËRBIMI SOCIAL

Lexo më shumë

View more
Ushqim dhe veterinari

USHQIMI DHE VETERINARIA

Lexo më shumë

View more
10172773_10152416124661926_3653593538847392997_n

ARKIVA

Lexo më shumë

View more
kulture

KULTURA

Lloji dhe afati i shërbimit për çdo projekt kulturor të Bashkisë Tiranë.

View more
tirana

BANIMI

Lexo më shumë

View more
1969216_10152806598866926_3197793165295829489_n

BURIME NJERËZORE

Lexo më shumë

View more
22709212975_f3d819062d_o

UJËSJELLËS KANALIZIME

Lexo më shumë

View more
testsherbimet4

HAPËSIRA PUBLIKE

Lexo më shumë

View more
23263003901_f03a51bde9_o

PLANIFIKIM TERRITORI

Lexo më shumë

View more
Foto

PRONË

Lexo më shumë

View more
DSC_0127

STREHIMI

Lexo më shumë

View more
sherbim publik i varrimit

SHËRBIMI PUBLIK I VARRIMIT

Lexo më shumë

View more
emergjenca

EMERGJENCA CIVILE

Lexo më shumë

View more
12036936_10153654524056926_6126364744782196534_n

ZYRAT E GJENDJES CIVILE

Lexo më shumë

View more
22591047397_c8fcb09b04_o

PROCEDURA ANKIMIMI

Lexo më shumë

View more
financa 1

FINANCA

Lexo më shumë

View more
21107119793_b5aea19b86_o

BASHKËPRONËSI

Lexo më shumë

View more