Arkiva

ARKIVA

Lista e Dokumentave :
- Kartë Identiteti

Afati : 10 ditë
Vendi: Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë