Banimi

BANIMI

Lista e dokumantave :
- Mjet Identifikimi
- Akti i pronësisë
- Kontrata e qerasë
- Deklarim nga personi i afërt që e mban në shtëpi
Afati kohor i dhënies së shërbimit – brenda dy ditësh.
Vendi : Pranë Bashkisë Tiranë ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë.
Lista e dokumantave :
- Mjet Identifikimi
- Akti i pronësisë
- Kontrata e qerasë
- Deklarim nga personi i afërt që e mban në shtëpi
Afati kohor i dhënies së shërbimit – brenda dy ditësh.
Vendi : Pranë Bashkisë Tiranë ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë.