Banimi

BANIMI

Lista e dokumentave :
- Mjet Identifikimi
- Akti i pronësisë
- Kontrata e qerasë
- Deklarim nga personi i afërt që e mban në shtëpi
Afati kohor i dhënies së shërbimit – brenda dy ditësh.
Vendi : Pranë Bashkisë Tiranë ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë.
Lista e dokumentave :
- Mjet Identifikimi
- Akti i pronësisë
- Kontrata e qerasë
- Deklarim nga personi i afërt që e mban në shtëpi
Afati kohor i dhënies së shërbimit – brenda dy ditësh.
Vendi : Pranë Bashkisë Tiranë ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë.
Lista e Dokumentave :
- Fotokopje kartë identiteti
- Çertifikatë e Taksave familjare
- Kopje të vetdeklarimit nëse e disponon
Afati : 10 ditë
Vendi: Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Fotokopje kartë identiteti
- Çertifikatë e Taksave familjare
- Kopje të vetdeklarimit nëse e disponon
Afati kohor i dhënies së shërbimit – brenda dy ditësh.
Vendi : Pranë Bashkisë Tiranë ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë.