Financa

Lista e dokumentave :
- Kartë Identiteti e personit
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 10 ditë
Vendi : Pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Tiranë