Hapësira Publike

Hapësira Publike

Lista e dokumentave :
- Dokumenti
- Kërkesa bashkëlidhur këtij dokumenti
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 30 ditë
Vendi : Pranë Qëndrës së Licencimit Tiranë, Rruga e Kavajës, ish- Uzina Mekanike
Lista e dokumentave :
- Dokumenti
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 7 ditë
Vendi : Pranë Qëndrës së Licencimit Tiranë, Rruga e Kavajës, ish- Uzina Mekanike
Lista e dokumentave :
- Dokumenti
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 10 ditë
Vendi : Pranë Qëndrës së Licencimit Tiranë, Rruga e Kavajës, ish- Uzina Mekanike
Lista e dokumentave :
- Dokumenti
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 15 ditë
Vendi : Pranë Qëndrës së Licencimit Tiranë, Rruga e Kavajës, ish- Uzina Mekanike
Lista e dokumentave :
- Dokumenti
Afati kohor i dhënies së shërbimit – 7 ditë
Vendi : Pranë Qëndrës së Licencimit Tiranë, Rruga e Kavajës, ish- Uzina Mekanike