Proçedura Ankimimi

PROCEDURA ANKIMIMI

Lista e Dokumentave :
- Kopje të masës administrative të vendosur nga Bashkia e Tiranës
- Dokumentacionin/Provat me të cilën provon se kjo masë administrative nuk është e mbështetur në ligj
Afati : 60 ditë nga dita e protokollimit në Bashkinë e Tiranës