Tokë

TOKA

Lista e dokumentave :
- Çertifikata e pronësisë
- Kartela e rifreskuar
- Hartë treguese
- Gen plan i pronës
Afati : 20 ditë pune
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kopje e kartës së identitetit
- Çertificatë e vitit 01/08/1991
Afati : 5 ditë pune
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kopje e kartës së identitetit
- Akti marrjes së tokës në pronësi ose çertificatë pronësie
Afati : 5 ditë pune
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kopje e kartës së identitetit
- Akti marrjes së tokës në pronësi ose çertificatë pronësie
Afati : 5 ditë pune
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kopje e kartës së identitetit
- Akti marrjes së tokës në pronësi, çertificatë pronësie ose kontratë shitblerje.
Afati : 5 ditë pune
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kopje e kartës së identitetit.
- Çertificatë familiare 01 Gusht 1991.
Afati : 5 ditë pune
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kopje e kartës së identitetit.
Afati : 5 ditë pune
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë