Zyrat e Gjendjes Civile

Zyrat e Gjendjes Civile

Lista e dokumentave
- Kartë Identiteti
Vendi : Pranë Bashkisë Tiranë ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë.
Lista dokumentave :
- Kartë Identiteti
Afati kohor - në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Bashkisë Tiranë ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë
Lista dokumentave:
- Kartë Identiteti të personit që kërkon çertifikatë familjare, ku është vetë pjestar i kësaj çertifikate
Afati Kohor : Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Bashkisë Tiranë ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë
Lista dokumentave :
- Kartë Identiteti e personit (i cili është një nga bashkëshortët) që kërkon çertifikatën martesore
Afati : Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Bashkisë Tiranë ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë.