Zyrat e Gjendjes Civile

Zyrat e Gjendjes Civile

Lista e dokumentave :
- Kartë Identiteti e personit (i cili është një nga bashkëshortët) që kërkon çertifikatën martesore
Afati kohor i dhënies së shërbimit – Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kopje të mjetit të identifikimit
- Çertifikatë që tregon se është i lirë për lidhje në martesë
- Vërtetim banimi
Afati kohor i dhënies së shërbimit – Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kopje të mjetit të identifikimit të njërit prej bashkëshortëve
Afati kohor i dhënies së shërbimit – Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave
- Kartë Identiteti
Vendi : Pranë Bashkisë Tiranë ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë.
Lista e dokumentave
- Kartë Identiteti
- Afati : Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave
- Kartë Identiteti
- Afati : Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave
- Kartë Identiteti
- Afati : Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave
1- Për lindjet brenda territorit të Republikës së Shqipërisë
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar / Prokurë e Posaçme
- Skedën e lindjes të lëshuar nga mjeku pasi është dokumenti që vërteton lindjen e shtetasve
2- Për fëmijët e lindur jashtë territorit të Shqipërisë nga shtetas Shqiptarë me banim të përhershëm në Shqipëri ( deklarimi është bërë pranë Përfaqësive Diplomatike ose Konsullore Shqiptare, ose në Shërbimin e Gjendjes Civile të atij vendi ku ka ndodhur lindja)
- Fotokopje e dokumentit të identifikimit të subjektit të interesuar / Prokurë e Posaçme
- Aktin e lindjes të mbajtur jashtë shtetit i cili duhet të jetë
a) Legalizuar me vulë Apostile
b) I përkthyer në gjuhën Shqipe dhe i noterizuar
- Afati : Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave
- Fotokopje dokumentit të identifikimit
- Çertifikatë personale ose familjare me shënimin përkates të korigjimit të emrit /mbiemrit / datëlindjes/ vendlindjes nga Zyra e Gjendes Civile ku është bërë korigjimi apo ndryshimi
Afati: 10 ditë
Vendi : Pranë çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë
Lista dokumentave :
- Kartë Identiteti
Afati kohor - në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Bashkisë Tiranë ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë
Lista dokumentave:
- Kartë Identiteti të personit që kërkon çertifikatë familjare, ku është vetë pjestar i kësaj çertifikate
Afati Kohor : Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Bashkisë Tiranë ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë
Lista dokumentave :
- Kartë Identiteti e personit (i cili është një nga bashkëshortët) që kërkon çertifikatën martesore
Afati : Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Bashkisë Tiranë ose çdo Njësie Administrative të Bashkisë Tiranë.
Lista dokumentave :
- Kartë Identiteti
Afati : Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Tiranë.
Lista e dokumentave :
- Kartë Identiteti
Afati kohor i dhënies së shërbimit – Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Dokumentin që vërteton vdekjen e shtetasit të lëshuar nga mjeku.
Afati kohor i dhënies së shërbimit – Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Njësisë Administrative përkatëse të Bashkisë Tiranë
Lista e dokumentave :
- Kartë Identiteti
Afati kohor i dhënies së shërbimit – Në momentin e aplikimit
Vendi : Pranë Sektorit të Komunikimit dhe Pritjes së Qytetarëve në Bashkinë Tiranë