Vënde të lira pune (ARKIVË)

Specialist IT, FAZA 1

Prill 29, 2016

Shkenca Juridike, FAZA 6

Prill 18, 2016

Përgjegjës në Sektorin e Monitorimit të Qendrave dhe Institucioneve FAZA 2

Shkurt 08, 2016

Përgjegjës në Sektorin e Monitorimit të Ndërmarrjeve FAZA 2

Shkurt 08, 2016