Njësia Administrative Nr. 8-të është e përfshirë në administrimin e Bashkisë Tiranë. Kjo Njësi ndodhet 110 m mbi nivelin e detit dhe zë një pjesë të kosiderueshme të Tiranës së... Read More;

Area statistics

News