Bërzhita ndodhet 16 km në juglindje të kryeqytetit. Ajo shtrihet në dy anët e rrugës nacionale Tiranë – Elbasan. Relievi i Bërzhitës përbëhet nga dy zona malore dhe një luginë... Read More;

Area statistics

News