Territori i Dajtit është populluar herët. Kjo dëshmohet nga një numër i konsiderueshëm objektesh dhe monumentesh kulture të periudhave të ndryshme të historisë, që nga Paleoliti i Hershëm. Vegla pune... Lexo më shumë

Karakteristika të njësisë

Lajme