LAJMET E FUNDIT


PER TU PERDITESUAR MBI VENDET E REJA NE SHERBIMIN CIVIL KLIKONI KETU

230-Specialist Arsim i lartë 6 December, 2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT PËR PROCEDURËN PRANIM NE KATEGORINE EKZEKUTIVE

229- Specialist lloji i diplomës “Shkenca Inxhinierike/Arkitekturë” 2 December, 2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE RREZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE SHPALLJA E FITUESIT PËR PROCEDURËN PRANIM NE KATEGORINE EKZEKUTIVE

228- Specialist lloji i diplomës “Punë Sociale/Psikologji”

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT PËR PROCEDURËN PRANIM NE KATEGORINE EKZEKUTIVE

227-Specialist lloji i diplomës “Agronomi, Inxhinieri Agrare, Inxhinieri Gjeodezi, Inxhinieri Topograf” 24 November, 2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT

226-Përgjegjës në Zyrën e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Njësinë Administrative Farkë

RISHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NE DETYRE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NE DETYRE SHPALLJA E FITUESIT

225-Specialist “Punë Sociale/ Psikologji/ Sociologji/ Ekomomik” 15 November, 2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT PËR PROCEDURËN PRANIM NE KATEGORINE EKZEKUTIVE

224-Specialist “Shkenca Inxhinierike”

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAKPËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT PËR PROCEDURËN PRANIM NE KATEGORINE EKZEKUTIVE

223-Specialist “Shkenca Juridike”,

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM Në KATEGORINE EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË KATEGORINE EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT PËR PROCEDURËN PRANIM NE KATEGORINE EKZEKUTIVE

222-Përgjegjës në Sektorin e Planifikimit Strategjik

RISHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRËDHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAKPËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NE DETYRE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NE DETYRE SHPALLJA E FITUESIT PËR PROCEDURËN LËVIZJE PARALELE SHPALLJA E FITUESIT

220- Specialist Arsim i lartë 14 November, 2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAKPËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM Në KATEGORINE EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIM Në KATEGORINE EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT PËR PROCEDURËN PRANIM NE KATEGORINE EKZEKUTIVE

Faqja 6 nga 21« First...45678...20...Last »