LAJMET E FUNDIT


PËR TU PËRDITËSUAR MBI VENDET E REJA TE PUNES KLIKONI KËTU

214-Përgjegjës në Sektorin Gjyqësorit 10 November, 2016

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NE DETYRE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NE DETYRE SHPALLJA E FITUESIT

219-Specialist Shkenca Sociale/Ekonomike 9 November, 2016

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE SHPALLJA E FITUESIT

218-Specialist Shkenca Ekonomike

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM Në KATEGORINE EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË KATEGORINE EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT

217-Përgjegjës në Sekretariatin Teknik

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE SHPALLJA E FITUESIT REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NE DETYRE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NE DETYRE SHPALLJA E FITUESIT

216-Përgjegjës në Sektorin e Logjistikës 7 November, 2016

RISHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT CIVIL REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NE DETYRE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NE DETYRE SHPALLJA E FITUESIT

215- Specialist Shkenca Shoqërore, Sociale, Ekonomike, Informatik

RISHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT PËR PROÇEDURËN LËVIZJE PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR PRANIMIN NË KATEGORINË EKZEKUTIVE SHPALLJA E FITUESIT PËR PROCEDURËN PRANIM NE KATEGORINE EKZEKUTIVE

Njoftim për vende të lira pune 31 October, 2016

Staf Per Task Forcën

213-Drejtor në Drejtorinë Ankimimeve

SHPALLJE VETËM PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE DHE PËR NGRITJEN NË DETYRË REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË SHPALLJA E FITUESIT

212-Përgjegjës në Sektorin e Shërbimeve Publike në Njësinë Administrative nr.7 26 October, 2016

SHPALLJE PËR NËPUNËS CIVILË LËVIZJE PARALELE, PËR NGRITJEN NË DETYRË DHE PËR KANDIDATË JASHTË SHËRBIMIT REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR NGRITJE NË DETYRË NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NGA JASHTË SHËRBIMIT CIVIL SHPALLJA E FITUESIT PËR […]

211-Specialit Shkenca Inxhinierike

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE REZULTATI I VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR LËVIZJEN PARALELE REZULTATI I VERIFIKIMIT PËR LËVIZJEN PARALELE SHPALLJA E FITUESIT

Faqja 6 nga 19« First...45678...Last »